Regionrådspolitik

Jeg stiller op til regionsrådsvalget 2021 i Region Sjælland, fordi jeg kan bidrage positivt med min viden, mit engagement og brændende ønske om at få Region Sjælland på liberal kurs. En kurs, hvor frihed, velfærd og grøn udvikling skal være i højsædet.

Vores region står med helt særlige udfordringer, herunder navnlig inden for psykiatrien og det øvrige sundhedsområde. Der mangler uddannet sundhedspersonale, flere decentrale tilbud og sammenhængende indsatser for den enkelte borger.

Hvis jeg bliver medlem af regionsrådet i Region Sjælland vil jeg særligt kæmpe for følgende:

En forbedret og opprioriteret psykiatri

Psykiatrien har desværre altid været stærkt underprioriteret. Jeg vil rigtig gerne være med til at tale psykiatrien op – og til at arbejde for at mental sundhed er noget, vi alle sammen taler om. Dét at have det svært skal ikke være et tabu – og vi skal ikke kun fokusere på behandling, men i allerhøjeste grad også på oplysning og forebyggelse.

Hele indsatsen for bedre mental sundhed er i det hele et område, som ligger mig meget på sinde – for problemerne kan ramme os alle – og gør det faktisk for hver tredje dansker i løbet af livet.

En styrket og medmenneskelig socialpolitik

Det giver både samfundsøkonomisk og ikke mindst menneskeligt enorm stor mening at investere i mennesker. Som systemet er nu, er de sociale indsatser ikke sammenhængende og gennemtænkte – så jeg vil arbejde for bedre og mere helhedsorienterede indsatser, der også sikrer, at ingen falder imellem regionale og kommunale stole.

Alle skal mødes med respekt, omsorg og ordentlighed – og skal hjælpes bedst muligt til at mestre egen tilværelse.

Et sammenhængende og decentral sundhedssektor

På Lolland og Falster er adgangen til nære sundhedstilbud under et konstant pres. For centralisering er besparende. Men at have tilgængelige og nære sundhedstilbud er nærhed er afgørende for et område som Lolland-Falster, idet det nære giver tryghed og ro. Disse faktorer er dermed ikke bare vigtige for det enkelte menneskes tillid og tiltro til det offentlige sundhedssystem, men er også en vigtig faktor i skabelse af en effektiv bosætningsstrategi.

Arbejdet med at skaffe læger og specialister er et område, der fordrer nytænkning og innovation. Vi må tænke i nye løsninger, der sikrer at informationen om fordelene ved at bosætte sig i Guldkantsdanmark når ud til yngre læger og specialister, og vi skal sikre, at arbejdsbetingelserne er attraktive og konkurrencedygtige.

Et endnu mere attraktivt erhvervsklima

Vi skal i Region Sjælland blive endnu bedre til at fastholde og tiltrække erhvervsdrivende. Det private erhvervsliv er nemlig drivkraften bag vores velfærdssamfund og nøglen til levende landdistrikter.

Samtidig skal vi støtte de private virksomheder i arbejdet for et grønnere Danmark. Den grønne omstilling skal ses som et erhvervseventyr, der blot venter på at udfolde sig. I dette arbejde skal Region Sjælland naturligvis gå forrest med sikring af grønne indkøb og den grønne omstilling som pejlemærke for al aktivitet.

Et stærkere udviklingsarbejde i Region Sjællands landdistrikter

I forhold til regionens udviklingsarbejde, vil jeg især fokusere på udviklingen af vores landdistrikter og på styrkelse af regionens internationale samarbejder. Især står vi med unikke muligheder for at binde vores region tæt sammen med vores tyske naboer, og dem skal vi udnytte, så de gavnlige effekter af Femerntunnelen ikke kun bliver midlertidige, men vedvarende. 

Hvis du vil høre mere om mine visioner for Region Sjælland, så kontakt mig endelig

Visioner for Guldborgsund

Jeg vil have mere frihed, bedre erhvervsvenlighed og mere retssikkerhed til Guldborgsunds borgere.

Folketingskandidatur

Min drøm er at blive valgt til Folketinget for derved at kunne arbejde målrettet for et friere, rigere og fremtidssikret Danmark.