Politiske visioner

- og mit liberale ståsted

“Jeg tror på at alle mennesker trives bedst med frihed under ansvar, og på, at vi yder bedst, når vi mødes med en forventning om, at vi kan selv.”

Ditte Rust

Byrådsmedlem og folketingskandidat
for Venstre i Guldborgsund

Mit liberale ståsted

Jeg er liberal af sind og har altid været det. Det er min klare overbevisning, at det bedste samfund opnås gennem den liberale ideologi, hvor frihed og frisind hersker.

Jeg tror på, at alle mennesker trives bedst med frihed under ansvar, og på, at vi yder bedst, når vi mødes med en forventning om, at vi kan selv.

Naturligvis kan det for alle mennesker ske, at vi i perioder bliver ude af stand til at tage vare på os selv. Det kan skyldes sygdom, ulykker, arbejdsløshed og meget andet, men fælles er, at fællesskabet er forpligtet til at yde hjælp og støtte til dem, der i perioder ikke kan klare sig selv. Det er det eneste rigtige, værdige og menneskelige at gøre, og vi bør alle i Danmark være stolte af at leve i et velfærdssamfund, hvor de stærke forpligter sig til at tage af dem, der behøver hjælp.

Kommunalvalget i Guldborgsund

Guldborgsund er et fantastisk sted at bo – men det kan blive endnu mere attraktivt.

Jeg vil arbejde for mere frihed, erhvervsvenlighed og retssikkerhed i Guldborgsund Kommune.

 

"Som liberal hylder jeg individets rettigheder og tror på, at det enkelte menneske er den bedste til at vælge egen vej. Jeg tror på, at mennesket skal sættes før systemet, og at vi skal modarbejde årtiers socialistisk kassetænkning. Mennesker kan ikke puttes i kasser, men skal ses som individer, der har ret og pligt til at tage vare på eget liv."
Ditte Rust
Folketingskandidat for Venstre i Guldborgsund

Frihed og fællesskab

Den liberale ideologi giver efter min overbevisning de bedste muligheder for samfundet til at udvikle sig og til at øge velfærden for alle samfundets borgere. Alle tilskyndes til at yde til fællesskabet, men får samtidig lov til at nyde frugten af eget 4 arbejde. Derved sikrer vi lysten til at yde, og dermed også til at betale en andel til fællesskabet.

Endelig betyder den liberale ideologi for mig, at alle skal gives samme muligheder i samfundet. Alle skal gives muligheden for at stræbe efter det, der gør den enkelte lykkelig. Det skal gennem uddannelse være muligt at nå de mål, man sætter sig i livet, herunder at bryde social arv. 

Dette betyder imidlertid ikke, at der skal gives en garanti for at alle opnår samme resultater. Hvad vi opnår i livet afhænger nemlig af vores intellektuelle forudsætninger, arbejdsomhed og passion. Den flittige skal belønnes for sit arbejde, for ellers forgår al motivation og lyst til at yde en ekstra indsats.

Frisind og plads til forskellighed


Frisind er for mig også en væsentlig del af det af være liberal, da jeg tror på at vi som mennesker kan finde de bedste løsninger, hvis vi med åbent sind byder andres ideer og løsningsforslag velkommen.

Jeg tror på værdien af frie fællesskaber, som skabes ved at den enkelte har frihed til at vurdere, hvad der giver mening og værdi. Vi skal altid erindre, at de offentlige myndigheder er til for borgerne og ikke omvendt. Det betyder også, at vi skal værne om de private initiativer, da konkurrence frembyder de bedste, mest effektive og innovative løsninger for borgerne. 

Retssikkerhed og afbureaukratisering

I Danmark har vi verdens største offentlige sektor. Alligevel er der alvorlige problemer med retssikkerheden for samfundets svageste borgere. Årsagen er, at systemet er blevet alt for stort og kringlet, og at bureaukratiet og regelmængden er vokset sagsbehandlere over hovedet.

Jeg vil arbejde for at give den offentlige sektor mere frihed til at vurdere, hvordan de bedst leverer velfærdsydelser til borgere. Væk med minuttyranni, unødvendige dokumentationskrav, kontroller, så der frigives flere varme hænder til borgerne.

Samtidig må og skal vi sætte en stopper for den voksende regeljungle. Vi må erkende, at ikke alting løses bedst med mere regulering.

At være sit ansvar bevidst

Endelig er det essentielt for mig at være en ansvarlig liberal politiker. Populismen trives som aldrig før i dansk politik, men det er en farlig tendens, der polariserer, skaber mistro og vildleder befolkningen.


Som politiker må man efter min mening være i stand til at træffe de rigtige og ansvarlige beslutninger; også selvom de på beslutningstidspunktet ikke er udpræget populære.

For hvis beslutningerne på lang sigt er bedst for Danmark og danskerne, så må man være rede til at tage ansvaret på sig og træffe de rigtige beslutninger.

Tak fordi du læste med.
Følg mig på de sociale medier, og deltag i debatten.