DITTE RUST

  • Folketingskandidat for Venstre i Guldborgsund
  • Byrådsmedlem i Guldborgsund Kommune

“For frihed, erhvervsvenlighed og retssikkerhed.”

Hvem er Ditte rust?

Bliv frivillig

Deltag i dialogen på Facebook

Hvorfor politik?

Fordi såvel lokalpolitik som landspolitik skaber rammerne for vores nutid og fremtid. At tage del i den politiske debat er at tage ansvar for vores demokrati og samfund, og jeg vil opfordre alle – såvel unge som gamle og på tværs af politiske ståsteder – til at tage aktivt del i demokratiet.

– Politik er universelt i den forstand, at vi alle påvirkes af de beslutninger, der træffes på henholdsvis Christiansborg og i kommunerne. Politik bør derfor interessere alle borgere i Danmark, da vi gennem involvering i det politiske liv har mulighed for at påvirke vores eget liv og udviklingen i samfundet generelt.

Hvorfor Venstre?

Fordi den liberale ideologi med sit fokus på frihed, ansvar, frie fællesskaber,
retssikkerhed, frisind og ordentlighed er bærende værdier for mig som menneske og dermed for mit syn på det ideelle liberale samfund

Har du lyst til et kaffemøde?

Politik skabes ved åben og ærlig dialog, så kontakt mig endelig, hvis du vil dele dine tanker om vejen til et rigt, frit og velfungerende Danmark.

Book kaffemøde

"For frihed, erhvervsvenlighed og retssikkerhed"

Frihed

Guldborgsunds borgere skal gives maksimal frihed; f.eks. til at vælge mellem offentlige og private skole- og dagtilbud.

Erhvervsliv

Guldborgsund skal blive den mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Velfærd forudsætter nemlig vækst og udvikling.

Retssikkerhed

Retssikkerheden halter i Guldborgsund Kommune; bl.a. med høje omgørelsesprocenter i handicapsager. Der skal ske mærkbare forbedringer, så vi får genskabt trygheden og tilliden til forvaltningen

Ditte Rust er folketingskandidat og byrådsmedlem for Venstre i Guldborgsund